Satrancın faydaları

  Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
  Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
  Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
  “Kendine güven” duygusunu aşılar ve bunu geliştirir.
  Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yeteneklerini açğıa çıkarmaya ve bireysel doğru karar alabilmeye yardımcı olur.
  Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
  Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavranmasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
  Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
  Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
  Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
  Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
  Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir.
  Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.
Share